THIẾT KẾ - IN MÁNG HƯỚNG DẪN CẮM IMPLANT

Hotline: 028.6272.6644 - 028.3811.8589
Find Us On FacebookTwitter AccountYoutube AccountGmail
VN EN

SẢN PHẨM / 3S Implant Studio

THIẾT KẾ - IN MÁNG HƯỚNG DẪN CẮM IMPLANT

THIẾT KẾ - IN MÁNG HƯỚNG DẪN CẮM IMPLANT

Thời gian bảo hành:7 năm

Danh mục:3S Implant Studio

Nguyên liệu:

  • Gửi yêu cầu tư vấn


THIẾT KẾ - IN
MÁNG HƯỚNG DẪN CẮM IMPLANT


5 bước để tạo thiết kế - in máng hướng dẫn cắm implant:
Bước 1: Nhận và kiểm tra files CBCT từ bác sĩ ( phim CBCT xương và CBCT chụp hàm tháo lắp
với 6 điểm phát quang đối với phục hình Implant toàn hàm )
Bước 2: Khảo sát xương 
Bước 3: Xác định vị trí và chọn Implant phù hợp
Bước 4: Duyệt kế hoạch
Bước 5: Hoàn tất và xuất files in 3D máng hướng dẫn phẫu thuật

 

MÁNG HƯỚNG DẨN CẮM IMPLANT
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ