PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TRÊN 4-6 TRỤ IMPLANT

Hotline: 028.6272.6644 - 028.3811.8589
Find Us On FacebookTwitter AccountYoutube AccountGmail
VN EN

SẢN PHẨM / 3S Implant Studio

PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TRÊN 4-6 TRỤ IMPLANT

PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH TRÊN 4-6 TRỤ IMPLANT

Thời gian bảo hành:3 năm

Danh mục:3S Implant Studio

Nguyên liệu:

  • Gửi yêu cầu tư vấn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ